maj 18, 2016

Szczecin: ul. E. Plater / Formalności związane z zakupem mieszkania

red-line-1

Poniżej przedstawiamy formalności związane z procesem zakupu mieszkania/lokalu. Dzięki wykwalifikowanej kadrze i wieloletniemu doświadczeniu dokładamy wszelkich starań, aby zakup mieszkania był dla Państwa bezpiecznym i przyjemnym okresem.

red-line-1 

:: Umowa przedwstępna sprzedaży

Jest zawierana w formie cywilno-prawnej. Umowa zawiera niezbędne informacje dotyczące przedmiotowej nieruchomości, opis całego procesu realizacji inwestycji, w tym harmonogram płatności oraz postanowienia dotyczące finalizacji przedsięwzięcia i przeniesienia własności.

Ponieważ budowa budynku została ukończona, zrealizowana inwestycji uzyskała prawomocną decyzję na użytkowanie a mieszkania stosowne zaświadczenia o samodzielności lokalu, nie ma konieczności stosowania procedur związanych z ochroną praw nabywcy poprzez stosowanie procedur związanych z tzw. ustawą deweloperską. Mieszkania są gotowe do zasiedlenia i sprzedaży.

red-line-1 

:: Odbiór techniczny mieszkania

Odbiór techniczny przeprowadzany jest w obecności kupującego  oraz przedstawicieli spółki we wskazanym w umowie przedwstępnej terminie. Mieszkanie zostaje przekazane stosownym protokołem zdawczo-odbiorczym do dalszego wykańczania we własnym zakresie.

red-line-1 

:: Umowa przyrzeczona sprzedaży – przeniesienie własności

Po zapłaceniu ustalonej kwoty za mieszkanie i odbiorze lokalu następuje przeniesienie własności lokalu na nabywcę poprzez zawarcie przyrzeczonej umowy sprzedaży. Na złożony notarialnie wniosek dla każdego lokalu zostaje założona odrębna, wolna od wszelkich obciążeń Księga Wieczysta.

red-line-1 

:: Zarząd Nieruchomością Wspólną

Sposób zarządu nieruchomością wspólną został określony w stosownej umowie, zgodnie z art. 18 ustawy o własności lokali z dn. 24.06.1994 r. i powierzony wyspecjalizowanej firmie prowadzącej działalność gospodarczą w zakresie Zarządzania Nieruchomościami, do czasu podjęcia ewentualnej odmiennej uchwały przez właścicieli lokali tworzących Wspólnotę Mieszkaniową nieruchomości.

red-line-1