Dziennik Budowy

DLA INWESTYCJI
BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY NUMER 2
Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
dz. 20, 3/17, 3/10 obr. 1058
przy ul. Zygmunta Chmielewskiego w Szczecinie

Inwestycja


 

KWIECIEŃ 2024

KONDYGNACJA CZWARTA NAZIEMNA – III PIĘTRO

Mamy połowę miesiąca kwietnia i ściany III-go piętra.
Sukcesywnie, od strony północnej, trwają prace przygotowujące do zamknięcia stropu nad tą kondygnacją, a w środku ....
murowanie ścianek działowych w poszczególnych mieszkaniach.

budowa 12


 

MARZEC 2024

KONDYGNACJA TRZECIA NAZIEMNA – II PIĘTRO

Koniec miesiąca zamykamy murowaniem ścian II piętra i stropem nad kondygnacją.
Jednocześnie (czego nie widać na zdjęciach) trwają prace wewnątrz budynku, m.in. murowanie ścianek działowych w mieszkaniach, obecnie w parterze.

budowa 11


 

KONDYGNACJA DRUGA NAZIEMNA – I PIĘTRO

Początek miesiąca to realizacja ścian I-go piętra oraz sukcesywne zamykanie kondygnacji stropem

budowa 11


 

LUTY 2024

KONDYGNACJA PIERWSZA NAZIEMNA – PARTER

Postępujemy z pracami parteru budynku.

Prace realizowane są etapowo. Część budynku od strony północnej ma już zamontowany strop nad parterem i równocześnie kontynuowana jest dalsza część budynku - konstrukcja ścian parteru.

Jednocześnie trwają prace nad połączeniem terenu Etapu II z Etapem I.

budowa 11


Koniec miesiąca zamyka cały strop nad parterem.

Zaczynamy kolejną kondygnację – ściany I piętra.

dziennik budowy 12


 

STYCZEŃ 2024

Aura zimowa i ujemne temperatury skutecznie ograniczyły niekóre zakresy robót.

Konstrukcja parteru i stropu żelbetowego:

Skoncentrowanie się na zakończeniu prac tzw. ziemnych i dalszych robót stropu nad garażowcem oraz konstrukcji parteru, m.in. szalowanie ścian.

budowa 8

budowa 9

budowa 10


 

GRUDZIEŃ 2023

Zamknięcie poziomu -1

Zamontowano strop żelbetowy nad garażowcem.

Realizowane są dalsze prace związane z izolacją ścian poziomu -1.

Trwają przygotowania do konstrukcji parteru.

budowa 5

budowa 6

budowa 7


 

LISTOPAD 2023

KONSTRUKCJA KONDYGNACJI -1 (garaż):

Kolejny krok to wykonanie konstrukcji kondygnacji -1, która będzie pełnić rolę garażu.

Ten istotny etap został ukończony z powodzeniem.

plac budowy

plac budowy 2


 

WRZESIEŃ – PAŹDZIERNIK 2023

PRACE FUNDMENTOWE

Trwają prace związane z wykonaniem płyty fundamentowej garażu na poziomie -1.

budowa budynku


 

SIERPIEŃ 2023

ZACZYNAMY !

Organizacja placu budowy i prace przygotowawcze:

W dniu 16 sierpnia 2023 roku został przekazany plac budowy Generalnemu Wykonawcy firmie ADAMIETZ Sp. z o.o., który niezwłocznie rozpoczął od gruntownej organizacji placu budowy, co jest fundamentem dla całego projektu.

Prace organizacyjne zostały zakończone, a teren przygotowany do dalszych działań zgodnie z harmonogramem.